Contact Info

Hoàng Chánh Trí Hotel
100 Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.
Tel:0254 377 6688
Fax:0254 387 4326
Hotline:0934 784 870 (Ms.Linh)
E-mail:         hoangchanhtrihotel@gmail.com
Hỗ trợ Online: hoangchanhtrihotel.com Online Technical Support Hotline
0984
655
002